KOHALIKE OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE VALIMISED 15. oktoobril 2017

KOHALIKE OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE VALIMISED
15. oktoobril 2017. a

 

Ida-Viru maavanema 18. juuli 2017. a korraldus nr 1-1/2017/171 «Alutaguse Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine, mandaatide arvu määramine ja valimiskomisjoni moodustamine»

 

Ida-Viru maavanema 18. juuli 2017. a korraldus nr 1-1/2017/173 «Valimisjaoskondade moodustamine Alutaguse Vallavolikogu valimiseks» Korralduse lisa 1 (kaart)


Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja
Tudulinna valla ühinemisel moodustuva
Alutaguse valla valimiskomisjon

 

Komisjoni koosseis

esimees:        Lia Teeväli, tel 337 2733, e-post lia.teevali@iisaku.ee
aseesimees:  Lehti Targijainen, tel 336 6903, e-post lehti.targijainen@maetaguse.ee
        liikmed:  Heli Ferschel
                      Evi Harkmann
                      Tairi Hütt              
asendusliikmed: Heidi Kruut
                           Anne Ferschel

 


 

Alutaguse valla valimiskomisjoni asukoht

Iisaku vallamajas (vallasekretäri kabinet), aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Ida-Virumaa

 


Valimiskomisjoni tööaeg

16. augustist kuni 13. septembrini 2017. a töötab komisjon igal tööpäeval kell 13.00-16.00, välja arvatud 5. septembril 2017. a ja 7. septembril 2017. a, kui komisjon töötab kell 13.00-18.00.
 

Kandidaatide registreerimiseks vajalikud toimingud ja otsused tehakse reedel, 8. septembril 2017. a kell 14.00.

Kandideerimine 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta leiate info ja kandideerimiseks vajalikud dokumendid aadressilt: vvk.ee 

RIIGIKOGU VALIMISED 2015

 

Mäetaguse jaoskonnakomisjon asub
Mäetaguse vallamajas, aadressil Pargi, Mäetaguse alevik, 41301

Jaoskonnakomisjoni esimees

Agar Pajula, tel. 5884 5292

Jaoskonnakomisjoni liikmed

Margit Pahk, Ilme Talistu, Lehti Targijainen, Heidi Kruut, Lea Lehtsaar, Maret Jaks.

 

Asendusliikmed

Piret Sootalu, Aire Õras.

 

Info Vabariigi Valimiskomisjoni lehel  www.vvk.ee

Euroopa Parlamendi valimised 2014

Mäetaguse jaoskonnakomisjon asub
Mäetaguse vallamajas, aadressil Pargi, Mäetaguse alevik, 41301

Jaoskonnakomisjoni esimees

Agar Pajula, tel. 5884 5292

Jaoskonnakomisjoni aseesimees

Lehti Targijainen, tel 3366903, e-posti aadress lehti.targijainen@maetaguse.ee

Jaoskonnakomisjoni liikmed

Margit Pahk, Ilme Talistu, Heidi Kruut, Lea Lehtsaar, Maret Jaks.

 

Asendusliikmed

Piret Sootalu, Asso Pae. 

 

Info Vabariigi Valimiskomisjoni lehel: http://ep2014.vvk.ee/

 

KOV volikogu valimised 20 oktoober 2013

Mäetaguse valla valimiskomisjon asub
Mäetaguse vallamajas, aadressil Pargi, Mäetaguse alevik, 41301

Valimiskomisjoni esimees

Lehti Targijainen, tel 3366900, e-posti aadress lehti.targijainen@maetaguse.ee

Valimiskomisjoni aseesimees

Lea Lehtsaar, tel 3366900, e-posti aadress lea.lehtsaar@maetaguse.ee

Valimiskomisjoni liige

Heidi Kruut, tel 3366904, e-posti aadress heidi.kruut@maetaguse.ee

 

Valimiskomisjoni asendusliikmed

Kristiina Ets, tel 3366912, e-posti aadress kristiina.ets@maetaguse.ee

Sirje Allikmaa, tel 3366909, e-posti aadress sirje.allikmaa@maetaguse.ee

 

Info Vabariigi Valimiskomisjoni lehel  www.vvk.ee