RIIGIKOGU VALIMISED 2015

 

Mäetaguse jaoskonnakomisjon asub
Mäetaguse vallamajas, aadressil Pargi, Mäetaguse alevik, 41301

Jaoskonnakomisjoni esimees

Agar Pajula, tel. 5884 5292

Jaoskonnakomisjoni liikmed

Margit Pahk, Ilme Talistu, Lehti Targijainen, Heidi Kruut, Lea Lehtsaar, Maret Jaks.

 

Asendusliikmed

Piret Sootalu, Aire Õras.

 

Info Vabariigi Valimiskomisjoni lehel  www.vvk.ee

Euroopa Parlamendi valimised 2014

Mäetaguse jaoskonnakomisjon asub
Mäetaguse vallamajas, aadressil Pargi, Mäetaguse alevik, 41301

Jaoskonnakomisjoni esimees

Agar Pajula, tel. 5884 5292

Jaoskonnakomisjoni aseesimees

Lehti Targijainen, tel 3366903, e-posti aadress lehti.targijainen@maetaguse.ee

Jaoskonnakomisjoni liikmed

Margit Pahk, Ilme Talistu, Heidi Kruut, Lea Lehtsaar, Maret Jaks.

 

Asendusliikmed

Piret Sootalu, Asso Pae. 

 

Info Vabariigi Valimiskomisjoni lehel: http://ep2014.vvk.ee/

 

KOV volikogu valimised 20 oktoober 2013

Mäetaguse valla valimiskomisjon asub
Mäetaguse vallamajas, aadressil Pargi, Mäetaguse alevik, 41301

Valimiskomisjoni esimees

Lehti Targijainen, tel 3366900, e-posti aadress lehti.targijainen@maetaguse.ee

Valimiskomisjoni aseesimees

Lea Lehtsaar, tel 3366900, e-posti aadress lea.lehtsaar@maetaguse.ee

Valimiskomisjoni liige

Heidi Kruut, tel 3366904, e-posti aadress heidi.kruut@maetaguse.ee

 

Valimiskomisjoni asendusliikmed

Kristiina Ets, tel 3366912, e-posti aadress kristiina.ets@maetaguse.ee

Sirje Allikmaa, tel 3366909, e-posti aadress sirje.allikmaa@maetaguse.ee

 

Info Vabariigi Valimiskomisjoni lehel  www.vvk.ee