Mäetaguse valla aukodanik 2006

Mäetaguse valla aukodanikud 2006 Tiit Saare ja Jüri Niine

Tiit Saare on sündinud 1956.a. Mäetaguse vallas, Uhe külas. Põhihariduse omandas Pagari 8. klassilises koolis. Suur huvi koduloo ning ajaloo vastu tärkas juba põhikooli päevil. Tartu Ülikooli lõpetas 1991.a. ajaloo erialal. Oma suure teadmistepagasiga on ta jätnud jälje valla ellu. Tema koostatud on Mäetaguse valla lipu ja vapi kavandid koos kirjelduste ja seletustega. 1995.a. hakkas tema eestvedamisel ilmuma valla ajaleht „Mäetaguse Elu" olles ajalehe toimetajaks. Tiit Saare osaleb valla mälumängurite võistkonnas. Tiit Saarelt on ilmunud järgmised raamatud:

„Uhe küla ajaloo uurimus"

„Lipud enne ja nüüd" 1998.a.

„Eesti lipp, Eesti vapp" 2005.a.

Sümboolikaleksikon" 2001.a.

„Alutaguse läänimeeste ja mõisnike vapid" - uurimus raamatus „Jõhvi Mihkli kirik- teekond Euroopasse".

Ajakirjas Horisont ilmus tema sulest sari maailma riikide lippudest ja vappidest.

2002.a. Akadeemias on avaldatud ajalookriitiline artikkel eesti riigivapi kujunemisest. Nende põhjalike uurimuste kõrval ei ole unustatud ka Pagari kooli ajaloo uurimust.  Aastatel 1994-2000 töötas Tiit Saare Mäetaguse Põhikoolis direktorina, 1996-1999 oli vallavolikogu esimees.

* * *

Jüri Niine sündis 1919.a. Mäetaguse vallas Pagari külas talupidajate peres. Koolihariduse omandas Pagari 6. klassilises koolis. 1940.a. võeti Jüri Eesti kaitseväkke. Ajateenistuse katkestas sõda ning tee viis Siberisse kus tuli töötada tööpataljonis kuni Eesti Laskurkorpuse  moodustamiseni. Naastes koju töötas isatalus, seejärel „Tuleviku" kolhoosis  ja Kohtla- Järve EPT-s traktoristina. Töökaaslaste poolt pälvis lugupidamist äärmiselt kohusetundliku töömehena, tagasihoidliku, ausa ja abivalmis inimesena.