MÄETAGUSE VALLA ARENGUKAVA 2014-2020 JA EELARVESTRATEEGIA 2016-2019

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu ja dokumentide avalikustamine

Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamisse.

Avalik arutelu toimub Mäetaguse vallamajas 01.oktoobril 2015 kell 15:00.

Arengukava muudatused avaldatakse valla veebilehel ja täiendavalt tutvumiseks vallavalitsuse kantseleis ja raamatukogudes ajavahemikul 18. septembrist kuni 02.oktoobrini 2015.a. Vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid kuni 02.oktoobrini 2015 e-meilile aigi.kullerkupp@maetaguse.ee

ARENGUKAVA 2014-2020 JA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018

11.09.15

Kinnitatud muudetud Arengukava 2014-2020 koos eelarve strateegiaga aastateks 2015-2018

30. oktoobril 2014.a kinnitas Mäetaguse volikogu Mäetaguse valla muudetud arengukava 2014-2020 koos selle toetava eelarve strateegiaga aastateks 2015-2018

EELARVE STRATEEGIA SELETUSKIRI (EELNÕU)

29.09.14

Muudetud Arengukava 2014-2020 koos eelarve strateegiaga aastateks 2015-2018

28. augustil 2014.a. algatas Mäetaguse volikogu Mäetaguse valla arengukava 2014-2020 ülevaatamise, koos selle toetava eelarvestrateegia koostamisega aastateks 2015-2018.

Arengukava uuendamisse ja eelarvestrateegia koostamiseks kaasatakse erinevaid huvipooli, mille käigus korraldatakse seminare ja arutelusid perioodil august-oktoober 2014.a. Allpool on toodud koosolekute protokollid, kus on näha arutelude käigus laekunud arvamused, neile vastavad kommentaarid ning seisukohad.

29.09.14

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu ja eelnõude avalikustamine

Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse. Avalik arutelu toimub Mäetaguse vallamajas 13.oktoobril 2014 kell 16:00. Arengukava muutmise eelnõu avaldatakse valla veebilehel ja täiendavalt tutvumiseks vallavalitsuse kantseleis ja raamatukogudes ajavahemikul 10.oktoobrist kuni 24.oktoobrini 2014.a. Ettepanekuid on võimalik esitada avalikustamisperioodi jooksul kirjalikult Mäetaguse Vallavalitsusele aadressil Pargi, Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald 41301,Ida-Virumaa või e-posti aadressil aigi.kullerkupp@maetaguse.ee

Mäetaguse valla arengukava 2014 – 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

29.augustil 2016.a. algatas Mäetaguse Vallavolikogu Mäetaguse valla arengukava 2014 – 2020 üle vaatamise ja eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 koostamise. Täiendamise avalik väljapanek toimub 18.septembrist kuni 02.oktoobrini vallavalitsuses ning veebilehel www.maetaguse.ee. Avalik arutelu toimub 14.septembril 2016 kell 16.00 Mäetaguse vallamajas.

Vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid kuni 02.oktoobrini 2016 e-mailile aigi.kullerkupp@maetaguse.ee

Täiendusettepanekutega versioon

Eelarvestrateegia investeeringud 2017-2020

Vastu võetud 20.10.2016 versioon

Mäetaguse valla arengukava 2014-2020

Mäetaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

MÄETAGUSE VALLA ARENGUKAVA 2014-2020 JA EELARVESTRATEEGIA 2016-2019

Kinnitatud  muudetud Arengukava 2014-2020 koos eelarve strateegiaga aastateks 2015-2018

29.oktoobril 2015.a kinnitas Mäetaguse Vallavolikogu Mäetaguse valla muudetud arengukava 2014-2020 koos selle toetava eelarve strateegiaga aastateks 2016-2019

 

16.04.14

Kinnitatud Arengukava 2014-2020 koos eelarve strateegiaga aastateks 2014-2017

10. oktoobril 2013. a kinnitas Mäetaguse volikogu Mäetaguse valla arengukava 2014-2020 koos selle toetava eelarve strateegiaga aastateks 2014-2017

Arengukava uuendamisse erinevate huvipoolte arvamuste kaasamiseks olid korraldatud seminarid ja arutelud perioodil juuni-september 2013.a. Allpool on toodud arutelude käigus laekunud arvamused, neile vastavad kommentaarid ning seisukohad - kuidas ettepaneku arvesse võeti.