Alutaguse vallavolikogu valimised

Seekord toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15.oktoobril ja valime üheskoos esmakordselt Alutaguse vallavolikogu liikmeid. Tule valima! Ole aktiivne ja anna oma hääl valitud...

Hoonestusõiguse võõrandamine

Krundid elamu ehitamiseks Pargitaguse detailplaneeringu alal! Mäetaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse...

ÜLESKUTSE OSALEMA PROJEKTIS „Eesti lood keskkonnamuutustest“

MTÜ Eesti Roheline Liikumine otsib huvilisi osalema projektis „Eesti lood keskkonnamuutustest". Projektiga luuakse kodulehekülg, mis kajastab lugusid põlevkivi kaevandusaladel elavate inimeste...

Vallavara müük

Mäetaguse Vallavalitsus müüb avaliku suulise enampakkumise korras Mäetaguse alevikus alljärgneva kinnistu: Maakütte kinnistu nr 8957550, pindala 7452 m², katastriüksuse tunnus...

Sügisene suurjäätmete kogumisring Mäetaguse vallas

Perioodil 29.09–01.10.2017 toimub vastavalt kehtivale jäätmehoolduseeskirjale (jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda valla kodulehel: www.maetaguse.ee ) sügisene suurjäätmete kogumisring....

Hinnapäring Kiikla mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

Mäetaguse Vallavalitsus otsib partnerit Kiikla mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hinnapakkumused esitada 25. september 2017. aastaks (hiljemalt kell 14.00) elektrooniliselt ...

Hinnapäring - Pagari mõisa pargi allee taastamine ja puistu raietööd

Mäetaguse Vallavalitsus otsib partnerit, kes taastaks Pagari mõisa pargis hariliku vahtra allee. Hinnapakkumused esitada 25.september 2017.a (hiljemalt kell 13.00) elektrooniliselt e-mailile...

Hinnapäring - Mäetaguse valla Mäetaguse aleviku Kooli tn 19 väliala rajamine

Mäetaguse Vallavalitsus otsib partnerit, kes rajaks Mäetaguse alevikku Kooli tn 19 väliala haljastuse. Hinnapakkumused esitada 25.september 2017.a (hiljemalt kell 13.00) elektrooniliselt...

Müüa korter Kalinal

Mäetaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras  2-toalist korterit elamispinnaga 49,8 m² aadressil Mäetaguse vald, Kalina küla, Nurga, kinnistu nr 7375750, katastritunnus...

15.10.2017 toimuva Alutaguse vallavolikogu valimiste kandidaatide koondnimekiri

Alutaguse valla valimiskomisjon registreeris 15. oktoobri 2017. a Alutaguse Vallavolikogu valimiseks kõik registreerimiseks esitatud kandidaadid erakondade ja valimisliitude vahelise ning...

Hooldustööd mõisahotelli supelmajas

04.-14. septembril on Mõisahotelli supelmaja suletud iga-aastasteks hooldustöödeks. Mis töid hoolduse käigus teeme? - hooldame kõik basseinialused süsteemid, - paigaldame basseini...

Riigimaa avalik enampakkumine kasutusse andmiseks

Põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise avalik kirjalik enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate...

Riigivara müük

Maa-amet kuulutab välja riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14...

SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AVALIKUSTAMINE

Mäetaguse Vallavalitsus teatab, korraldab avaliku arutelu kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Mäetaguse valla Mäetaguse aleviku ja Kiikla küla soojusmajanduse arengukava aastateks...

KOHALIKE OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE VALIMISED 15. oktoobril 2017

KOHALIKE OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE VALIMISED 15. oktoobril 2017. a   Ida-Viru maavanema 18. juuli 2017. a korraldus nr 1-1/2017/171 «Alutaguse Vallavolikogu liikmete arvu...

MÄETAGUSE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRJA MUUTMISE TUTVUSTAMISE TEADE

Keskkonnaamet teatab : kavandamisel on Vabariigi Valitsuse 2006. a määruse nr 109 „Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskiri" muutmine. Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise...

Eesti ja USA õhuväe ühisharjutus

7. augustist kuni 18. augustini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA ühine harjutus. USA poolt osaleb Marylandi rahvuskaardiväe eskadrill ründelennukitega A-10 ja maaväe kopterisalk...

Hotelli ja suplusmaja juures asuva parkla laiendustööd

Alates 27.07.2017 kuni 30.09.2017 toimuvad hotelli ja suplusmaja juures asuva parkla laiendustööd. Ehitustööde ajal palume kasutada alternatiivseid parklaid ja järgida ajutist liikluskorraldust!

LIINIL NR 114 TULEVAD MUUDATUSED

LIINIL NR 114 TULEVAD MUUDATUSED Teavitame Teid, et alates 1.augustist 2017.a. maakonna bussiliini NR 114 hakkab Jõhvi bussijaamast väljuma tööpäevadel kella 6.20 asemel kell 6.15. ...

Koerte ja kasside marutaudi vastane vaktsineerimine toimub 29.07.2017

KOERTE JA KASSIDE MARUTAUDI VASTANE VAKTSINEERIMINE MÄETAGUSE VALLAS  TOIMUB 29.07.2017.a. Loomapidaja on kohustatud ennetavalt vaktsineerima oma koera ja kassi marutaudi...