Mäetaguse mõisa meene konkurs

Mäetaguse vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mäetaguse mõisale omase meene ehk tunnustoote leidmiseks. Konkursile oodatakse omanäolisi ja huvitavaid esemeid, mille valmistamisel...

Hange (hinnapäring) Pargitaguse tn ehitusprojekti koostamiseks

Mäetaguse Vallavalitsus (hankija) esitab hinnapäringu Mäetaguse vallas Mäetaguse alevikus Pargitaguse detailplaneeringu alale kavandatud Pargitaguse tänava ehitusprojekti koostaja...

Töömess

15.märtsil 2017  toimub Jõhvi Kontserdimajas Jõhvi töömess.   Täpsemat infot vaata seotud failis lisatud flaierist. 

Mäetaguse alevikust on leitud emane koer.

Mäetaguse alevikust on leitud emane koer. Kui tunned pildil oleva koera ära palun võta ühendust Mäetaguse Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga 33 66 916 või martin.miller@maetaguse.ee.  ...

Hange (hinnapäring) Karja tn rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

Mäetaguse Vallavalitsus (hankija) esitab hinnapäringu Mäetaguse vallas Mäetaguse alevikus asuva Karja tänava rekonstrueerimisprojekti koostaja leidmiseks.  Hinnapakkumused saata 22....

Hanke "Mäetaguse mõisa pargi sildade ehitus" väljakuulutamine

Mäetaguse Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus hankele" Mäetaguse mõisa pargi sildade ehitus". Hange viiakse läbi eesmärgiga sõlmida leping Mäetaguse mõisa pargis kolme silla...

Põhikool teatab

Seoses kahe klassi õpilaste suure haigestumisega peatatakse 1. klassi ja 8. klassi õppetöö 02.02- 03.02.2017. Ära jäävad õppetunnid viiakse läbi vastavalt õppekorraldusele.

Hanke „Pagari seltsimaja projekteerimine“ väljakuulutamine

Mäetaguse Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus hankele „Pagari seltsimaja projekteerimine". Hange viiakse läbi eesmärgiga sõlmida leping Pagari seltsimaja projekteerimiseks. ...

TÄIENDATUD 04.01.2017! Hinnapäring Pagari mõisa pargi kujundusprojekti koostamiseks

NB! MANUSES ON TÄIENDATUD PROJEKT! Täiendused ei muuda 06.12.16 välja kuulutatud hinnapäringut sisuliselt, vaid täpsustavad ja seletavad lahti vallavalitsuse nägemuse juba esitatud...

Häirenuputeenus

Häirenuputeenus päästab - kuus aastat kõikjal Eestis Medi häirenuputeenus on igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud tervelt kuus aastat. Selgitasime välja, kuidas häirenupp hättasattunuid...

Allkirjastati ühinemisleping ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlus

Mäetaguse Vallavolikogu 29.12.2016 otsusega nr 174, kinnitati Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna valla ühinemisleping koos lisadega ja otsustati taotleda Haldusreformi seaduse § 9 lõige 3...

Teade kutsekooli õpilastele

Palume esitada jaanuari kuu jooksul alla 22-aastastel kutsekooli õppuritel koolitõend koos avaldusega vallavalitsuse sotsiaaltöötajale. Dokumendid saab esitada paberkandjal või e-posti aadressil...

MÜÜA 2-TOALINE KORTER MÄETAGUSE ALEVIKUS

Mäetaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras korteri aadressil Tamme tn 1-7, Mäetaguse alevik (2-toaline, 48,9 m², 3 korrus,  kinnistu registrinumber 4530808, katastritunnus...

Hoonestusõiguse seadmine Pargitaguse elamukruntidele

Hoonestusõiguse seadmine Pargitaguse elamukruntidele Mäetaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks ja ootab pakkumisi  06.01.2017 kell...

Estonia ja Viru kaevanduste keskkonnamõju hindamise programmide avalikustamine ja avalik arutelu

Keskkonnaministeerium teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lõikest 2 AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054...

Hinnapäring Pagari mõisa pargi kujundusprojekti koostamiseks

Mäetaguse Vallavalitsus otsib partnerit Pagari mõisa pargi kujundusprojekti koostamiseks.  Hinnapakkumused esitada 9. jaanuariks 2017.a (hiljemalt kell 14.00) elektrooniliselt...

SA Mäetaguse Arengufond ootab sitpendiumi taotlusi

SA Mäetaguse Arengufond ootab kuni 10.12.2016 üliõpilaste avaldusi stipendiumite väljastamiseks. Avaldusele tuleb lisada kooli poolt kinnitatud õppeaasta ja/või jooksva semestri...

Ühinemise arvamus küsitlus ootab aktiivset osavõttu

Hääletus toimub Mäetaguse vallamajas asuvas valimisjaoskonnas 28.11.2016 kella 19.00-ni. Tule ja anna oma arvamus Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna valla baasil moodustatava...

Vallavara müük

Mäetaguse Vallavalitsus müüb avaliku suulise enampakkumise korras vallavalitsuses nõupidamiste  ruumis aadressil Pargi, Mäetaguse alevik, alljärgnevad kinnistud: 06.12.2016 kl 10.00 ...

Mäetaguse vald läheb üle digitaalsele arvete haldusele

Mäetaguse Vallavalitsus on alates 01.11.2016 võtnud kasutusele Omniva arvete halduse lahenduse ostuarvete tõhusamaks menetlemiseks. Seoses sellega oleme valmis vastu võtma e-arveid....