Kohanime määramise otsuse eelnõu avalikustamine

Siseministeerium ja kohanimenõukogu  algatas ühissõidukipeatuste nimede kontrolli ja tegi ettepaneku viia nimed vastavusse kohanimeseadusega.  Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkt 5 kohaselt on ühissõidukipeatuste kohanimede määramine kohustuslik. Parandused kantakse ühissõiduki infosüsteemi (ÜTRIS). 

Mäetaguse Vallavalitsus avalikustab Mäetaguse Vallavolikogule esitatud otsuse eelnõu „Kohanime määramine".  Otsuse eelnõu järgi määratakse Mäetaguse vallas asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimed.

Vt seotud failidest otsuse eelnõud.    

Ettepanekud ja vastuväited esitada e-posti aadressil: maetagusevv@maetaguse.ee kuni 17.09.2015                                                                     

Kohanime määramise otsuse eelnõu avalikustamine

Mäetaguse Vallavalitsus avalikustab Mäetaguse Vallavolikogule esitatud otsuse eelnõu „Kohanime määramine".  Otsuse eelnõu järgi määratakse Mäetaguse alevikus asuvatele liikluspindadele kohanimed.

Vt seotud failidest otsuse eelnõud ja skeemi.        

Ettepanekud ja vastuväited esitada e-posti aadressil: maetagusevv@maetaguse.ee kuni 27.05.2015                                                                     

Kohanime määramine

KOHANIME MÄÄRAMISE OTSUSE EELNÕU AVALIKUSTAMINE

 

Mäetaguse Vallavalitsus avalikustab Mäetaguse Vallavolikogule esitatud otsuse eelnõu „Kohanime määramine".  Otsuse eelnõu järgi määratakse Kiikla külas detailplaneeringu alal asuvate liikluspindadele kohanimed.

Vt seotud failidest otsuse eelnõud ja skeemi.        

Ettepanekud ja vastuväited esitada e-posti aadressil: maetagusevv@maetaguse.ee kuni 24.02.2016