Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine

Mäetaguse Vallavolikogu 24.04.2017 otsusega  nr 186  kinnitati Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks...

VÄIKEELAMUTE REKONSTRUEERIMISTOETUS

Taotlusvoor on avatud! Kredex meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni. Toetuse määr on kuni 30%...

Andekate Noorte Energiafond ootab taotlusi

EESTI ENERGIA Pressiteade 24.04.2017   Andekate Noorte Energiafond ootab taotlusi   Tänasest, 24. aprillist on avatud Eesti Energia ja...

Kevadine suurjäätmete kogumisring Mäetaguse vallas

Perioodil 21.-23. aprill 2017 toimub vastavalt kehtivale jäätmehoolduseeskirjale (jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda valla kodulehel: www.maetaguse.ee ) kevadine suurjäätmete kogumisring....

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini.  Nagu tavaliselt, moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva...

Pargitaguse elamukrundid

Mäetaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Korterite müük Mäetaguse alevikus

Mäetaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid: 1. Tamme tn 1-7, (2-toaline,  48,9 m², 3 korrus,  kinnistu registrinumber 4530808),...

MÄETAGUSE MÕISA MEENEKONKURSI TULEMUSED

Mäetaguse Vallavalitsus kuulutas jaanuaris välja Mäetaguse mõisa meenekonkursi, et leida Mäetaguse mõisale iseloomustavad meened. Tööde esitamise tähtaeg oli 31.03.2017. Konkursist said osa...

HAJAASUTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR 2017 AVATUD

Mäetaguse Vallavalitsus annab teada, et alates 08.04.2017 on avatud hajaasustuse programmi 2017.aasta taotlusvoor. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada Mäetaguse...

Esialgsed rahvaküsitluse tulemused

Nimekirja oli kantud 1364 elaniku. Rahvaküsitlusest võttis osa 443 inimest, mis on 32,5 %. Küsimusele " K as toetad Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Toila ja...

Hange (hinnapäring) Iluhaljastuse istutamine ja hooldus

Mäetaguse Vallavalitsus kuulutab välja hinnapäringu leidmaks partner Mäetaguse vallas Mäetaguse alevikus ja Kiikla külas iluhaljastuse istutamiseks ja hooldamiseks perioodil aprill-oktoober...

SA Mäetaguse Arengufond ootab stipendiumi taotlusi

SA Mäetaguse Arengufond ootab kuni 10.04.2017 üliõpilaste avaldusi stipendiumite väljastamiseks. Avaldusele tuleb lisada kooli poolt kinnitatud õppeaasta ja/või jooksva semestri...

RAHVAKÜSITLUS

Osale küsitlusel ja anna oma arvamus selle kohta, kas toetad Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Toila ja Tudulinna valla ühinemist ühiseks suureks omavalitsusüksuseks?

Hange (hinnapäring) Mäetaguse mõisa pargi valgustuse ehituseks

Mäetaguse Vallavalitsus esitab hinnapäringu leidmaks partneri, kes projekteerib ja rajab Mäetaguse mõisa parki uue valgustuse vastavalt projektile „Mäetaguse mõisa pargi servaalade...

Riigikaitseline taktikaõppus 28.03-30.03.2017

Eesti Kaitseväe 1.jalaväeprigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi riigikaitselise taktikaõppuse Kalina küla lähipiirkonnas 28.märtsist kuni 30.märtsini 2017. Harjutuse korraldamise ohutuse...

Apandiku-Ereda veekatkestus

Head veetarbijad! Avarii tõttu ei ole vett Ereda ja Apandiku külades kell 9.00 kuni 10.00-ni.

Hange (hinnapäring) Mäetaguse oosi kabelimäel raiete läbiviimiseks

Mäetaguse vallavalitsus korraldab vallale kuuluval Mäe kinnistul nr 4593808, katastritunnus 49802:002:0457, avaliku kirjaliku enampakkumise Mäetaguse oosi korrastamiseks vastavalt Metsade...

8 märtsil on veekatkestus

Lugupeetud veetarbijad! 8. märtsil ei ole vett Mäetaguse alevikus kella 14.00  kuni 15.00-ni Küsimuste korral palume helistada Mäetaguse Kommunaali telefonile 336 6932

Mäetaguse mõisa pargi raietööd

Märtsi kuu jooksul toimuvad Mäetaguse mõisa pargis raietööd. Tööde teostajaks on riigihanke tulemusena Haljastuskeskus OÜ. Läbiviidavate raietööde eesmärgiks on Mäetaguse mõisa pargi...

Vee katkestus Mäetaguse külas

Lugupeetud veetarbijad! Teavitame, et Mäetaguse külas 3. märtsil kella 14.10 kuni 14.40 ei ole vett.