« Tagasi

Alutaguse valla sümboolika konkurss

 Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

Alutaguse valla sümboolika loomiseks.

 

Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 18.12.2017 kell 12.00.

Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel aadressile: Iisaku Vallavalitsus, Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, märksõnaks „Alutaguse valla sümboolika konkurss".

Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:

·         vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);

·         vapi ja lipu kavand mustvalgena (vapp ja lipp eraldi lehel);

·         vapi kasutamise eskiislahendust kirjaplangil, majasildil ja visiitkaardil;

·         kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse tähenduse kohta ning piirkonna eripäraga arvestamise kohta (kuni üks A4 lehekülg);

·         konkursitöö võib sisaldada muid kirjeldavad ja illustratiivseid materjale sümboolika kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.

Konkursi auhinnafondiks on 3000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele.

Vaata Alutaguse valla sümboolika konkursi tingimusi lisatud failist.

kontaktisik: Lehti Targijainen, e-post: lehti.targijainen@maetaguse.ee, tel 53055229