« Tagasi

Hinnapäring Koltsina-Mäetaguse jalgtee pikendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Vallavalitsus (hankija) kavandab Koltsina-Mäetaguse jalgtee pikendamist kuni Mäetaguse küla bussipeatuseni ning koos sellega riigitee 13209, valla teede Möldri ja Mäetaguse ristmiku ümberehitamist. Kavandatav jalgtee asub Mäetaguse (Alutaguse) vallas Mäetaguse külas riigitee 13209 Mäetaguse tee km ca 1,01- 1,6 (katastritunnus 49801:001:0525) ja riigitee 13151 Mäetaguse-Iisaku km 0,00-0,03 (katastritunnus 49802:002:0226) ääres.

 

Hinnapakkumused esitada 15. novembriks 2017. aastaks (hiljemalt kell 15.00) elektrooniliselt

e-postile maetagusevv@maetaguse.ee. Pakkujaks ei saa olla maksuvõlglane. Pakkuja peab omama pädeva isiku kvalifikatsiooni ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamiseks.