« Tagasi

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 09. novembril 2017

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 09. novembril 2017. a algusega kell 15.00 Iisaku Kihelkonna Muuseumi II hoone seminari saalis aadressil Tartu mnt 49, Iisaku alevik.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse vallavanema valimine (OE 2)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

2. Alutaguse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (OE 3)

Ettekandja: vallavanem

3. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine  (OE 4)

Ettekandja: vallavanem

4. Ametiasutuste ümberkorraldamine (OE 5)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

5. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja tegevusvaldkondade määramine (OE 6)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

6. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine (OE 7)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

7. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine (OE 8)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

8. Alutaguse Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine (OE 9)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

9. Alutaguse Vallavolikogu ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 10)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

10. Ühinemistoetuse taotluse esitaja määramine (OE 11)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

11. Hoonestusõiguse lõpetamine (OE 12)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

12. Alutaguse valla sümboolika konkursi korraldamine

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap