« Tagasi

Hoonestusõiguse võõrandamine

Krundid elamu ehitamiseks Pargitaguse detailplaneeringu alal!

Mäetaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab hinnapakkumisi  hiljemalt 17.10.2017 kell 9.00!

Enampakkumisel on alljärgnevad elamukrundid:

1. Pargitaguse tn 3, registriosa nr 4687608, katastritunnus 49802:002:0508, pindala 3595 m² , alghind 3559,05 eurot;

2. Pargitaguse tn 5, registriosa nr 4687808, katastritunnus 49802:002:0528, pindala 2603 m² , alghind 2576,97 eurot;

3. Pargitaguse tn 2, registriosa nr 4687508, katastritunnus 49802:002:0515, pindala 2005 m², alghind 1984,95 eurot;

4. Pargitaguse tn 4, registriosa nr 4687708, katastritunnus 49802:002:0516, pindala 1997 m2, alghind 1977,03 eurot;

5. Pargitaguse tn 6, registriosa nr 4687908, katastritunnus 49802:002:0518, pindala 2003 m2, alghind 1982,70 eurot;

6. Pargitaguse tn 8, registriosa nr 4688108, katastritunnus 49802:002:0519, pindala 2001  m2 , alghind 1980,99 eurot;

7. Pargitaguse tn 10, registriosa nr 4688308, katastritunnus 49802:002:0513, pindala 2749 m2 , alghind 2721,51 eurot;

8. Pargitaguse tn 12, registriosa nr 4688508, katastritunnus 49802:002:0517, pindala 2004 m2 , alghind 2024,24 eurot.

 

Enampakkumisel osaleja, hoonestusõiguse taotleja, on füüsiline isik. Osavõtutasu objekti kohta on 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot tasuda Mäetaguse vallavalitsuse arveldusarvele EE482200001120056292 (Swedbank) hiljemalt 16.10.2017. Enampakkumisel osaleja peab esitama allkirjastatud avalduse (vorm valla kodulehel) koos enampakkumise summa ja avalduses ettenähtud lisadega kinnises ümbrikus Mäetaguse vallavalitsuse kantseleisse aadressile Pargi, Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, 41301 Ida- Virumaa,

kirjega „ Hoonestusõigus, mitte avada enne 17.10 kell 9.05".

Pakkumised avatakse Mäetaguse vallamajas 17.10.2017 kell 9.05.

Lisainfo ja küsimused telefonil 336 6909 või e-posti aadressil sirje.allikmaa@maetaguse.ee

Täpsem info Mäetaguse valla kodulehel.