« Tagasi

Sügisene suurjäätmete kogumisring Mäetaguse vallas

Perioodil 29.09–01.10.2017 toimub vastavalt kehtivale jäätmehoolduseeskirjale (jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda valla kodulehel: www.maetaguse.ee) sügisene suurjäätmete kogumisring. Kogumisringi käigus saavad valla elanikud tasuta ära anda suurjäätmeid ehk kodumajapidamises tekkinud olmejäätmeid, mis oma suurte mõõtmete tõttu (mööbel jms) ei mahu segaolmejäätmete kogumiskonteinerisse. Suuremõõtmeliste jäätmete hulka ei kuulu: ehitus- ja lammutusjäätmed (võetakse vastu Uikala prügilas), ohtlikud jäätmed (võetakse vastu Mäetaguse alevikus asuvas ohtlike jäätmete kogumispunktis), biolagunevad jäätmed ega ka suurtesse kottidesse pakendatud olmejäätmed, autorehvid, aknaklaas või eterniit. Muul ajal on lähim koht suurjäätmete ära andmiseks Uikala prügila.

Sellesügisesel kogumisringil paigaldatakse konteinerid järgnevalt:

1)      Üks konteinerit Mäetaguse alevikku;

2)      Üks konteinerit Kiikla külasse;

3)      Üks konteinerit Pagari külasse;

4)      Üks konteiner Kalina külasse.

Suurjäätmete konteineritesse paigaldamisel tuleb kinni pidada järgnevatest nõuetest:

1)      Konteineri kõrvale jäätmeid mitte asetada!

2)      Prügi asetamisel konteinerisse jälgige, et prügi ei oleks kõrgemal konteineri äärtest!

3)      Konteinerisse tohivad prügi viia ainult Mäetaguse valla elanikud!