Korrad

Elamu rekonstrueerimise toetus

Kord on kehtestatud Mäetaguse Vallavolikogu 30.oktoobri 2014 määrusega nr 18.

Korra järgi saavad taotlejaks olla eraisikust Mäetaguse valla elamu omanikud, kes taotluse esitamise hetkeks on olnud valla elanikeregistris vähemalt 6 kuud, ja Mäetaguse vallas registreeritud korteriühistud.

Toetatavad tegevused on:

1)elamu ja kortermaja katusekatte vahetus;

2) elamu ja kortermaja soojustamine;

3) elamu ja kortermaja välisseinte viimistlemine;

4) elamu ja kortermaja küttesüsteemide rekonstrueerimine;

5) elamu ja kortermaja elektrisüsteemide rekonstrueerimine;

6) elamu veevarustuse rekonstrueerimistööd;

7) elamu uute kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd ning olemasolevate rekonstrueerimistööd;

8) elamule ja kortermajale energiaauditi läbiviimine;

9) kortermaja trepikodade remont (sh akende ja välisuste vahetamine);

10) taastuvenergia kasutusele võtmine, v.a. kaugkütte piirkonnas olevad elamud ja kortermajad.

 

2014.aastal taotles eluaseme parendamise toetust 35 taotlejat. Toetust eraldati summas 22427.- eurot. Nimetatud summa eest renoveeriti katusekatteid, küttesüsteeme, uuendati kanalisatsiooni süsteeme, soojustati ja viimistleti elamu fassaade.

Elamu rekonstrueerimise toetus ja vormid

Elektrooniliselt täidetav taotlus ja aruanne

Vallavara valitsemise kord