Uudised ja teated

30.06.2016 Kooli tn 25 ja Tiigiääre kinnistute maa-ala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Mäetaguse Vallavalitsus teatab, et on algatanud oma 14. juuni 2016 korraldusega nr 211 Mäetaguse alevikus Kooli tn 25 ja Tiigiääre kinnistute maa-ala detailplaneeringu ja jättis keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Planeeringu ala suu...  Loe edasi »

15.06.2016 Kindral Laidoneri memoriaal 2016
24.05.2016 Päästeameti õppus Kalina külas 05. juunil 2016
10.05.2016 Pakkumine elamute püstitamiseks Mäetaguse alevikus
04.05.2016 MÜÜA HOONESTUSÕIGUS